TRANSFERTCENAS

tp Mūsdienās arvien aktuālāks kļūst transfertcenu jautājums. Sakarā ar grupas uzņēmumu starpā veiktajiem darījumiem, to dažādību un arvien pieaugošo skaitu, kā arī normatīvo aktu regulējumu, transfertcenas laika gaitā ir kļuvušas par vienu no galvenajiem jautājumiem daudzu uzņēmumu vadības dienas kārtībā. Transfertcenas nozīmē, ka uzņēmumu grupā, preču un pakalpojumu realizācijai ir jānotiek saskaņā ar tirgus cenām. Lai izvairītos no situācijām, kad saistīto uzņēmumu grupa novirza savus ienākumus uz teritoriju ar labvēlīgāku nodokļu režīmu, kā arī no situācijām, kad darījumu cena būtiski atšķiras no tirgus cenas, pastāv dažādi transfertcenu regulējumi. Tā kā transfertcenas regulē dažādi normatīvie akti, tās tiek saistītas ar virkni izpildāmo prasību. Uzņēmumiem tas bieži vien ir risks, kas saistīts ar nenoteiktību šādos jautājumos. Lai saimnieciskās darbības veicējiem nerastos problēmas, tiem nepieciešama izpratne par transfertcenu noteikšanas politiku. Nodokļu maksātājam ir jāspēj pierādīt un pamatot izvēlētā transfertcenu noteikšanas metode Valsts ieņēmuma dienesta vai citu nodokļu institūciju pārbaudes gadījumā, tam par pamatojumu kalpo transfertcenu dokumentācija. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības salīdzināt nodokļu maksātāja izvēlētās cenas ar tirgus cenām, situācijā, kad darījumos ar saistīto personu preču pirkšanas cena ir augstāka par tirgus cenu, bet pārdošanas – zemāka, nodokļu maksātājam jākoriģē apliekamo ienākumu, tādā veidā paaugstinot maksājamo nodokli. Nekorekti piemēroti normatīvie akti var būtiski ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību. Piemēram, nodokļu maksātājs ne vienmēr var atgūt samaksāto nodokli prettiesiska nodokļu institūcijas lēmuma gadījumā. Nodokļu institūciju spēkos ir negatīvi ietekmēt uzņēmumu, dažkārt pat apdraudēt tā pastāvēšanu. Šī iemesla dēļ uzņēmumam ir svarīgi būt sagatavotiem un tādā veidā izvairīties no strīdiem, kas saistīti transfertcenu piemērošanu. Zemāk piedāvātie AAT materiāli sniedz ieskatu par dažādiem aktuālajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar transfertcenām.

Transfertcenu pamatprasības

Transfertcenu likumdošanas akti

Glosārijs

Biežāk uzdotie jautājumi