Palīdzība tranfertcenu audita laikā

Pēdējos gadus Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic transfertcenu auditus, kuru ietvaros nodokļu maksātājiem tiek pieprasīts pamatot darījumu cenu tirgus vērtību. Valsts ieņēmumu dienests veic transfertcenu auditus atbilstošā profesionālā līmenī, un sagaida no nodokļu maksātāja motivētus paskaidrojumus un pamatotas analīzes transfertcenu pierādīšanai, kā arī sniedz argumentētu pamatojumu, ja tiek izlemts veikt transfertcenu korekciju.

AAT piedāvā iesaistīties un sniegt atbalstu jebkurā nodokļu strīda stadijā, kā arī piedāvā sagatavot nepieciešamos dokumentus sūdzībai tiesā, kā arī nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klientu tiesā.