Salīdzināmo datu atlase un analīze

success_of_your_businessSalīdzināmo datu analīze ir salīdzināmu neatkarīgu uzņēmumu gada pārskatu analīze ar mērķi noteikt, kādu peļņas līmeni pelnītu neatkarīgi salīdzināmi uzņēmumi, t.i. uzņēmumi, kuri darbojas attiecīgajā nozarē un kuriem ir salīdzināmas funkcijas un riski.

Salīdzināmo datu analīzes mērķiem Valsts ieņēmumu dienests izmanto AMADEUS datubāzi, kura satur vairums Eiropas uzņēmumu gada pārskatu. Datubāze atļauj atrast peļņas rādītājus neatkarīgiem uzņēmumiem (t.i. izmaksu uzcenojumu vai peļņas normu). Iegūtais peļņas rādītājs tiek piemērots nodokļu maksātāja izmaksām/apgrozījumam, lai noteiktu peļņas atbilstību tirgus vērtībai.

Atkarībā no darījuma veida salīdzināmo datu analīzē var izmantot arī citus datu avotus, piemēram, statistikas datus par procentu likmēm, nekustamā īpašuma nomas cenām u.c.

AAT darbiniekiem ir liela pieredze salīdzināmo datu atlasē un analīzē. AAT pastāvīgi abonē Bureau van Dijk datubāzi AMADEUS (http://www.bvdinfo.com/). Datubāzes abonēšana, atšķirībā no ārvalstu pakalpojumu sniedzēju izmantošanas salīdzināmo datu atlasē, ļauj sasniegt visprecīzākos un pamatotākos rezultātus.

Mūsu pieredze ietver:

  • Salīdzināmo datu atlasi dažādās nozarēs – vairumtirdzniecība, ražošana, loģistika, vadības pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas u.c.
  • Detalizēta metodoloģijas izstrāde salīdzināmo datu koriģēšanai, lai pamatotu piemēroto cenu atbilstību
  • Salīdzināmo datu atlases rezultātu praktiskā ieviešana saistīto pušu darījumos (cenu korekcijas)