Par mums

globeAAT izveidoja nodokļu, grāmatvedības un juridisko konsultāciju speciālisti, kuriem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze strādājot Lielā četrinieka auditorfirmās. Mūsu misija ir sniegt starptautisku pieredzi mūsu Latvijas un ārvalstu klientiem, izmantojot nodokļu pakalpojumu boutique pieeju, kas nozīmē, ka:

  • Katram klientam tiek izstrādāta individuāla pieeja
  • Jebkuru darbu veic tikai profesionālis, kuram ir atbilstoša pieredze
  • Pakalpojuma cenas ir samērīgas ar sniegto pakalpojumu un tiek norunātas pirms darbu uzsākšanas

Mūsu specializācija ir balstīta uz trim pīlāriem, kuros mums ir vislielākā pieredze: nodokļi, transferta cenas un grāmatvedība.

Nodokļu pakalpojumi

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver ikdienas konsultatīvos pakalpojumus par Latvijas, kā arī starptautiskajiem nodokļiem, ciktāl tas ir nepieciešams pārrobežu darījumu veikšanai, ārvalstu investīciju strukturēšanai Latvijā vai Latvijas investīciju plānošanai ārvalstīs. Tipiski Latvijas nodokļu pakalpojumi ir:

  • Nodokļu ietekmes izvērtēšana klienta veiktajos vai plānotajos darījumos
  • Nodokļu pārbaude, līdzīgi kā to veic Valsts ieņēmumu dienests, lai pārbaudītu aprēķināto nodokļu atbilstību likumiem
  • Sarežģītos gadījumos – rakstveida skaidrojuma vai uzziņas iegūšana no Valsts ieņēmumu dienesta
  • Atbalsts nodokļu audita gadījumā
  • Nodokļu plānošana ar mērķi panākt likumam atbilstošu nodokļu ietaupījumu

Transfertcenu pakalpojumi

Transferta cenu pakalpojumi ietver gan konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai, gan arī pilna apjoma transferta cenu dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot salīdzināmo datu atlasi, izmantojot Amadeus datubāzi. Kā arī mūsu speciālistiem ir liela pieredze klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transferta cenu un citu nodokļu jautājumos.

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ir izstrādāti gan Latvijas uzņēmumu apkalpošanai, gan arī ārvalstu investīciju apkalpošanai. Mūsu speciālistiem ir ievērojama pieredze, sniedzot grāmatvedības un nodokļu pakalpojumus ārvalstu uzņēmumu meitas sabiedrībām, filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām, kā arī ārvalstniekiem, kuri strādā Latvijā.