Starptautiskie nodokļi

Starptautisko nodokļu pakalpojumi ir izstrādāti, lai palīdzētu ārvalstu investoriem investēt un veikt komercdarbību Latvijā, kā arī Latvijas investoriem izplest komercdarbību ārvalstīs. Katrs klients ir unikāls un ar atšķirīgām prasībām, tomēr tipiskākie starptautisko nodokļu pakalpojumi ir šādi:

Ārvalstu investoriem, kuri plāno veikt komercdarbību Latvijā:

  • Palīdzība komercdarbības formas izvēlē – meitas uzņēmums, filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība
  • Peļņas attiecināšanu uz Latvijas meitas sabiedrību, filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību
  • Palīdzība peļņas repatriācijā
  • Grāmatvedības pakalpojumi un nodokļu atskaišu sagatavošana

Latvijas investoriem, kuri plāno izplest uzņēmējdarbību ārvalstīs:

  • Piemērotākās holdinga uzņēmuma jurisdikcijas izvēle
  • Investīciju strukturēšana (pārrobežu apvienošanās, iegāde, ieguldījumi pamatkapitālā u.c.)
  • Finansējuma strukturēšana – ar mērķi panākt maksimālu aizņēmumu procentu atskaitīšanu nodokļu vajadzībām
  • Darījuma piegādes ķēžu plānošana- ar mērķi minimizēt uzņēmumu grupas kopējo nodokļu slogu
  • Nemateriālā īpašuma strukturēšana – ar mērķi samazināt nodokļu slogu un nodalīt juridiskos riskus