Ziņas

Ražošanas funkcionālo modeļu izmantošana Latvijā

Atvainojiet, dotais raksts ir pieejams tikai angļu valodā.
Lasīt vairāk

Pakalpojumu centri Latvijā

Latvija kļūst aizvien populārāka kā pakalpojumu centru izveides vieta starptautiskajiem uzņēmumiem. Var nosaukt virkni veiksmīgu piemēru: IT, loģistikas, dalīto norēķinu pakalpojumu centri, kuri darbojās Skandināvijas un citu grupu pakļautībā. Kas ir pakalpojuma centri? Pakalpojumu centrs ir speciāli izveidota vienība uzņēmumu.…
Lasīt vairāk

Izveidota sadarbība starp Transfer Pricing Associates un AAT SIA

Publicēts TPA Global: http://www.tpa-global.com/nieuws/2013/05/30/transfer-pricing-associates-forms-alliance-with-aat-sia Transfer Pricing Associates neatkarīgs un viens no vadošajiem pasaules transfertcenu un novērtēšanas pakalpojumu sniedzējiem, ir gandarīts paziņot, ka ir izveidota sadarbība ar AAT SIA Latvijas grāmatvedības un nodokļu pakalpojumu uzņēmumu. AAT SIA specializācija ir balstīta uz.…
Lasīt vairāk

Vadības pakalpojumu transfertcenu jautājumu noteikšana

Transfertcenas noteikšana vadības pakalpojumiem uzņēmumu grupas ietvaros ir jautājums, kurš izraisa ļoti daudz neskaidrību. Šajā publikācijā tiks noskaidrots, kas ir vadības pakalpojumi, kas ir jāņem vērā vadības pakalpojumu līgumos, kā arī tiks sniegti praktiskie padomi pakalpojumu atlīdzības aprēķināšanā  atkarībā no.…
Lasīt vairāk

AAT ir iekļauts Uzņēmumu Reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā

AAT eksperti Artūrs Breicis un Mārtiņš Korsaks ir iekļauti Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā. Vērtēšanas joma: Intelektuālais Īpašums Komersanta darbība (bizness) Kapitalizējami parādi/parādsaistības Kapitāla daļas, akcijas
Lasīt vairāk

Transfertcenas: regulējums, noteikšanas principi, metodes un dokumentācijas prasības

TRANSFERTCENU REGULĒJUMS, NOTEIKŠANAS PRINCIPI, METODES UN DOKUMENTĀCIJAS PRASĪBAS
Lasīt vairāk

Latvijas transfertcenu dokumentācijas prasības

2013. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”,  kuri cita starpā papildina likumu ar 15.2 pantu “Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītajām personām”, kas pamatā nosaka minimālās prasības nodokļu maksātājiem dokumentējot darījumus ar.…
Lasīt vairāk

Ārvalstnieku nodarbināšanas iespējas Latvijā

Raksts (angļu un krievu val.) analizē ārvalstu darbinieku nodarbināšanas iespējas un to nodokļu sekas.
Lasīt vairāk

Kas ir salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze?

Grozījumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.2 panta 2. daļas 9. punktā nosaka, ka nodokļu maksātājam atkarībā no izvēlētās metodes ir jāveic salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīzi vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenas (vērtības) un piemērota atbilstoša darījuma cenas.…
Lasīt vairāk

Transfertcenu audita un tiesu prakses tendences

2012. gada 21. jūnijā tika pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu un darījums ar saistītu uzņēmumu ir vērtībā virs 10 000 latiem, būs jāsagatavo transfertcenu dokumentācija atbilstoši grozījumiem..…
Lasīt vairāk
« Previous Page