Ziņas

Preču zīmes novērtēšanas metodes

Kas ir preču zīme? Preču zīme ir unikāls nosaukums, simbols, logotips vai attēls, ko īpašnieks var izmantot, lai izceltu savas preces un pakalpojumus uz citu preču vai pakalpojumu fona. Īpašumtiesības uz preču zīmi bieži vien tiek apstiprinātas, tās reģistrējot. Reģistrētās.…
Lasīt vairāk

Kā vadīt transfertcenu risku?

Artūrs Breicis, AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants, 2014. gada 6. augusts 15:00 http://www.db.lv/viedokli/viedoklis-ka-vadit-transfertcenu-risku-418530?cp=1#comments Ir pagājis pusotrs gads kopš spēkā stājušies grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām,saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājam ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija gadījumos, ja tā neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz.…
Lasīt vairāk

Vai darījumos starp mikrouzņēmumu nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem ir jāievēro tirgus cenas princips?

Publicēts Ifinanses.lv 2013. gada 27. novembrī 01.01.2013. spēkā stājās likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 15.2 pants Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, kura 1.daļa nosaka, kaprasība pamatot darījuma (cenas) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).…
Lasīt vairāk

Kad jāsagatavo transfertcenu dokumentācija – darījuma summas kritērijs?

1. Likums “Par nodokļiem un nodevām” ir papildināts ar 15.2 pantu. Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām. Šī panta 2 punkts skan šādi: (2) Nodokļu maksātājs šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, ja tā neto apgrozījums.…
Lasīt vairāk

Holdinga sabiedrības attīstības fāzes

Pirms izvēlēties, kurā jurisdikcijā dibināt holdinga sabiedrību grupas vadībai ir jāizvērtē vairāki faktori. Šajā rakstā tiek īsumā aprakstīta holdinga sabiedrības attīstības dinamika un būtiskākie faktori dažādās holdinga sabiedrības dzīves cikla stadijās. Holdinga uzņēmumu dzīves cikls tiek iedalīts trīs posmos (skat. attēlu.…
Lasīt vairāk

Ražošanas funkcionālo modeļu izmantošana Latvijā

Atvainojiet, dotais raksts ir pieejams tikai angļu valodā.
Lasīt vairāk

Pakalpojumu centri Latvijā

Latvija kļūst aizvien populārāka kā pakalpojumu centru izveides vieta starptautiskajiem uzņēmumiem. Var nosaukt virkni veiksmīgu piemēru: IT, loģistikas, dalīto norēķinu pakalpojumu centri, kuri darbojās Skandināvijas un citu grupu pakļautībā. Kas ir pakalpojuma centri? Pakalpojumu centrs ir speciāli izveidota vienība uzņēmumu.…
Lasīt vairāk

Vadības pakalpojumu transfertcenu jautājumu noteikšana

Transfertcenas noteikšana vadības pakalpojumiem uzņēmumu grupas ietvaros ir jautājums, kurš izraisa ļoti daudz neskaidrību. Šajā publikācijā tiks noskaidrots, kas ir vadības pakalpojumi, kas ir jāņem vērā vadības pakalpojumu līgumos, kā arī tiks sniegti praktiskie padomi pakalpojumu atlīdzības aprēķināšanā  atkarībā no.…
Lasīt vairāk

AAT ir iekļauts Uzņēmumu Reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā

AAT eksperti Artūrs Breicis un Mārtiņš Korsaks ir iekļauti Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā. Vērtēšanas joma: Intelektuālais Īpašums Komersanta darbība (bizness) Kapitalizējami parādi/parādsaistības Kapitāla daļas, akcijas
Lasīt vairāk

Transfertcenas: regulējums, noteikšanas principi, metodes un dokumentācijas prasības

TRANSFERTCENU REGULĒJUMS, NOTEIKŠANAS PRINCIPI, METODES UN DOKUMENTĀCIJAS PRASĪBAS
Lasīt vairāk

Latvijas transfertcenu dokumentācijas prasības

2013. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”,  kuri cita starpā papildina likumu ar 15.2 pantu “Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītajām personām”, kas pamatā nosaka minimālās prasības nodokļu maksātājiem dokumentējot darījumus ar.…
Lasīt vairāk

Ārvalstnieku nodarbināšanas iespējas Latvijā

Raksts (angļu un krievu val.) analizē ārvalstu darbinieku nodarbināšanas iespējas un to nodokļu sekas.
Lasīt vairāk

Kas ir salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze?

Grozījumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.2 panta 2. daļas 9. punktā nosaka, ka nodokļu maksātājam atkarībā no izvēlētās metodes ir jāveic salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīzi vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenas (vērtības) un piemērota atbilstoša darījuma cenas.…
Lasīt vairāk

Transfertcenu audita un tiesu prakses tendences

2012. gada 21. jūnijā tika pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu un darījums ar saistītu uzņēmumu ir vērtībā virs 10 000 latiem, būs jāsagatavo transfertcenu dokumentācija atbilstoši grozījumiem..…
Lasīt vairāk