Ziņas

AAT ir iekļauts Uzņēmumu Reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā

AAT eksperti Artūrs Breicis un Mārtiņš Korsaks ir iekļauti Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā. Vērtēšanas joma: Intelektuālais Īpašums Komersanta darbība (bizness) Kapitalizējami parādi/parādsaistības Kapitāla daļas, akcijas
Lasīt vairāk

Transfertcenas: regulējums, noteikšanas principi, metodes un dokumentācijas prasības

TRANSFERTCENU REGULĒJUMS, NOTEIKŠANAS PRINCIPI, METODES UN DOKUMENTĀCIJAS PRASĪBAS
Lasīt vairāk

Latvijas transfertcenu dokumentācijas prasības

2013. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”,  kuri cita starpā papildina likumu ar 15.2 pantu “Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītajām personām”, kas pamatā nosaka minimālās prasības nodokļu maksātājiem dokumentējot darījumus ar.…
Lasīt vairāk

Kas ir salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīze?

Grozījumi likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.2 panta 2. daļas 9. punktā nosaka, ka nodokļu maksātājam atkarībā no izvēlētās metodes ir jāveic salīdzināmu nesaistītu komersantu finanšu rādītāju analīzi vai nesaistītu komersantu salīdzināma darījuma cenas (vērtības) un piemērota atbilstoša darījuma cenas.…
Lasīt vairāk

Transfertcenu audita un tiesu prakses tendences

2012. gada 21. jūnijā tika pieņemti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 miljonu latu un darījums ar saistītu uzņēmumu ir vērtībā virs 10 000 latiem, būs jāsagatavo transfertcenu dokumentācija atbilstoši grozījumiem..…
Lasīt vairāk