Ziņas

Preču zīmes novērtēšanas metodes

Kas ir preču zīme? Preču zīme ir unikāls nosaukums, simbols, logotips vai attēls, ko īpašnieks var izmantot, lai izceltu savas preces un pakalpojumus uz citu preču vai pakalpojumu fona. Īpašumtiesības uz preču zīmi bieži vien tiek apstiprinātas, tās reģistrējot. Reģistrētās.…
Lasīt vairāk

PVN piemērošana celtniecības pakalpojumiem

Uzņēmums nodarbojas ar celtniecības pakalpojumiem. Pirms darbu uzsākšanas vadītājs sastāda tāmi pasūtītājam par veicamo darbu izmaksām, algām utt. Līdz šim brīdim uzņēmums nav PVN maksātājs, bet, sastādot jauno tāmi, redzams, ka nākamajā mēnesī uzņēmumam par tādu jākļūst, jo apgrozījums pārsniegs.…
Lasīt vairāk

Kā rīkoties, ja pārsniegts PVN reģistrācijas slieksnis?

Uzņēmums nodarbojas ar celtniecības pakalpojumu sniegšanu. Pirms darbu uzsākšanas vadītājs sastāda tāmi pasūtītājam par veicamo darbu izmaksām. Pašlaik uzņēmums nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, bet, sastādot jauno tāmi, redzams, ka nākamajā mēnesī uzņēmumam par tādu jākļūst, jo apgrozījums pārsniegs.…
Lasīt vairāk

Vai durvju izgatavošanas un montāžas pakalpojumiem jāpiemēro reversais PVN?

Uzņēmums izgatavo galdniecības izstrādājumus (koka durvis) un uzstāda tās skolas jaunbūvē. Kāds pievienotās vērtības nodoklis (PVN) piemērojams par durvju izgatavošanu un par montēšanas pakalpojumiem – 21% vai reversais? Atbild Mārtiņš Korsaks, sertificēts nodokļu konsultants, SIA AAT: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN.…
Lasīt vairāk

Kā vadīt transfertcenu risku?

Artūrs Breicis, AAT partneris, sertificēts nodokļu konsultants, 2014. gada 6. augusts 15:00 http://www.db.lv/viedokli/viedoklis-ka-vadit-transfertcenu-risku-418530?cp=1#comments Ir pagājis pusotrs gads kopš spēkā stājušies grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām,saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājam ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija gadījumos, ja tā neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz.…
Lasīt vairāk

Seminārs 2014.gada 17.septembrī. Darījumu tirgus vērtības noteikšana UIN un PVN vajadzībām (transfertcenas)

Kopš likuma Par nodokļiem un nodevām grozījumiem, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz 1 430 000 EUR un darījums ar saistītu uzņēmumu ir vērtībā virs 14 300 EUR, ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācijas atbilstoši likuma prasībām, ir pagājis pusotrs gads. Prakse.…
Lasīt vairāk

Seminārs 2014.gada 15.septembrī(15:00).Nozaru aktualitātes. Nodokļu plānošana starptautiskajos darījumos un holdinga sabiedrību izmantošanas iespējas

Latvijas uzņēmumi, sasniedzot noteiktu attīstības pakāpi, var sākt apsvērt investīciju un darbības optimālas strukturēšanas iespējas atkarībā no to komercdarbības veida (tirdzniecība, ražošana, nekustamais īpašums, investīcijas), izmantojot citu jurisdikciju vai to kombināciju sniegtās nodokļu režīmu priekšrocības. Kādi ir plānošanas pamatjautājumi darījumos?.…
Lasīt vairāk

VID metodiskais materiāls ‘’Jautājumi un atbildes par īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanu būvniecības pakalpojumiem’’

Autors: Valsts ieņēmumu dienests 1.  Kādi ir nosacījumi īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai būvniecības pakalpojumiem? Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto īpašo pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanas režīmu (turpmāk – apgrieztā maksāšanas kārtība) būvniecības pakalpojumiem piemēro, ja: 1)     .…
Lasīt vairāk

Ārkārtas dividendes: noteikšana un piemērojamie nodokļi

Ārkārtas dividendes 2014. gada 1. jūlijā stājās spēkā izmaiņas Komerclikumā, tas tika papildināts ar jaunu – 161.1 pantu „Ārkārtas dividendes”, kur noteikts, kādos gadījumos sabiedrības varēs tās izmaksāt. Lai izmaksātu ārkārtas dividendes, sabiedrībai ir jāievēro vairāki nosacījumi, kuri tiek apskatīti.…
Lasīt vairāk

Nodokļu aspekti, iegādājoties Latvijā atrodošos nekustamo īpašumu

Parasti fiziskā persona savai lietošanai paredzētu nekustamo īpašumu, piemēram, dzīvokli, vasarnīcu, māju, iegādāsies tieši, reģistrējot sevi kā īpašnieku. Šādā situācijā nav nepieciešams īpaši apsvērt nodokļu aspektus, kā vien jāņem vērā tas, ka īpašumu vēlāk atsavinot, par ienākumu var nākties maksāt.…
Lasīt vairāk

Kā aprēķināt PVN par saņemto avansu?

2012.gadā uzņēmums nebija pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un no klienta saņēma avansa maksājumus par darbiem, kas tika sākti 2012.gadā. Saņemtās summas tika grāmatotas kontā Saņemtie avansi. 2012.gada nogalē uzņēmums sasniedza apgrozījumu 35 000 Ls un kļuva par ar PVN apliekamu personu..…
Lasīt vairāk

Seminārs par darījumu tirgus vērtības noteikšanu (transfertcenas) 2014. gada 5. jūnijā

AAT aicina savus klientus un citus interesentus uz semināru „Darījumu tirgus vērtības noteikšana uzņēmumu ienākuma nodokļa un PVN vajadzībām (transfertcenas)”, kas notiks šī gada 5. jūnijā plkst., 10:00-16:00, viesnīcā „Konventa Sēta” (Rīga, Kalēju iela 9/11, LV-1050). Pasākumu vadīs – sertificēti.…
Lasīt vairāk

Kā atspoguļot aizdevumu no saistītas personas uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā?

Fiziskā persona, kura ir vienīgais dalībnieks uzņēmumā, ir izsniegusi šim uzņēmumam aizdevumu uz procentiem, atmaksas termiņš ir pēc pieprasījuma. Pārskata gada laikā uzņēmums ir daļēji atmaksājis aizdevumu un uzkrātos procentus? Kā šādu darījumu atspoguļot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā? MK noteikumu.…
Lasīt vairāk

Celtniecības un montāžas pakalpojumi Zviedrijā – nodokļu aspekti

Latvijas uzņēmumam A pieder meitas uzņēmums Zviedrijā B, kurš veic celtniecības darbus Zviedrijas ģenerāluzņēmējam. Darbi tiek veikti dažādos celtniecības projektos, dažādās Zviedrijapilsētās. Daļu no montāžas pakalpojumiem sniedz Latvijas uzņēmuma A darbinieki, kuri tiek nosūtīti periodiskos komadējumos uz Zviedriju. Vai Latvijas uzņēmumam A rodas.…
Lasīt vairāk

Jaunās izmaiņas nodokļu likumos, kas stājas spēkā 2014. gadā: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Līdz ar 2014. gada budžeta apstiprināšanu un iepriekš definētiem mērķiem nodokļu politikas īstenošanas jomā (piemēram, ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā, kopējās nodokļu maksāšanas disciplīnas uzlabošanā un nodokļu optimizācijas shēmu ierobežošanā), ir izstrādāti vairāki grozījumi IIN un VSAOI regulējumā. Saskaņā.…
Lasīt vairāk

Vai darījumos starp mikrouzņēmumu nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem ir jāievēro tirgus cenas princips?

Publicēts Ifinanses.lv 2013. gada 27. novembrī 01.01.2013. spēkā stājās likuma Par nodokļiem un nodevām (likums par NN) 15.2 pants Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, kura 1.daļa nosaka, kaprasība pamatot darījuma (cenas) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).…
Lasīt vairāk

Kad jāsagatavo transfertcenu dokumentācija – darījuma summas kritērijs?

1. Likums “Par nodokļiem un nodevām” ir papildināts ar 15.2 pantu. Nodokļu maksātāja pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām. Šī panta 2 punkts skan šādi: (2) Nodokļu maksātājs šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, ja tā neto apgrozījums.…
Lasīt vairāk

Holdinga sabiedrības attīstības fāzes

Pirms izvēlēties, kurā jurisdikcijā dibināt holdinga sabiedrību grupas vadībai ir jāizvērtē vairāki faktori. Šajā rakstā tiek īsumā aprakstīta holdinga sabiedrības attīstības dinamika un būtiskākie faktori dažādās holdinga sabiedrības dzīves cikla stadijās. Holdinga uzņēmumu dzīves cikls tiek iedalīts trīs posmos (skat. attēlu.…
Lasīt vairāk
Next Page »