Transferta cenas

Mēs apzināmies, ka klientiem nav nepieciešama tikai un vienīgi formāla transfertcenu politika, bet gan risinājums, kurš sniegtu precīzu informāciju par transfertcenu veidošanas  kārtību, kā arī drošības sajūtu Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes laikā. Tāpēc mūsu pakalpojumi balstās ne tikai uz formālu likuma izpildes pieeju, bet ietver arī  klienta transfertcenu risku izvērtēšanu, risinājuma ieteikumu sniegšanu, transfertcenu produkta izstrādi, to ieviešanu dzīvē, kā arī rezultātu aizstāvēšanu iespējamās domstarpībās ar valsts iestādēm.

Mūsu transferta cenu pakalpojumi ietver:

  • Klienta transfertcenu riska izvērtēšanu un iespējamo risinājumu ieteikšana
  • Pilnas vai daļējas transferta cenu dokumentācijas sagatavošanu vai esošās dokumentācijas atjaunināšanu
  • Salīdzināmo datu atlasi (benchmarking), izmantojot vietējās vai starptautiskās datubāzes (Amadeus, RoyaltyStat)
  • Apmācības transfertcenu jautājumos
  • Palīdzība strīdus gadījumos ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļu revīzijas gadījumos, VID audita lēmumu pārsūdzība VID Ģenerāldirektoram, kā arī VID lēmumu pārsūdzība un klienta pārstāvība tiesā

Atsevišķos gadījumos no izmaksu un riska viedokļa nav nepieciešams izstrādāt pilnu transfertcenu dokumentāciju. Šādās situācijās mēs piedāvājam sagatavot vienkāršotu dokumentāciju, piemēram, salīdzināmo datu atlasi, lai sagatavotu aprēķinu, kas pamatotu piemēroto cenu atbilstību tirgus cenām (piemēram, vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem).