Mantisko ieguldījumu vērtēšana

business_graph

AAT piedāvā vērtēšanas pakalpojumus, kuri tiek sniegti, pielietojot kādu no starptautiski atzītām metodēm. Vērtēšana ir process, kurā tiek izmantotas viena vai vairākas vērtēšanas metodes, lai būtu iespējams noteikt uzņēmuma īpašniekiem piederošā objekta vērtību. Ja ir skaidri vērtējamā objekta nākotnes mērķi, izstrādātais vērtējums var kalpot par izšķirošu faktoru šo mērķu sasniegšanai, tādējādi šī procesa rezultāts lielā mērā ietekmē arī uzņēmuma nākotni.

AAT speciālistu plašās zināšanas un pieredze ne tikai nodrošina atbilstošu pieeju vērtēšanas projektiem, bet arī izpratni par attiecīgo uzņēmumu, tirgu un konkurentiem.

Mūsu speciālisti sniegs Jums vērtēšanas pakalpojumus, kas būs izstrādāti saskaņā ar Jūsu uzņēmuma specifiku un kas arī atspoguļos Jūsu iespējas un nākotnes perspektīvas pašreizējā situācijā.

AAT ir iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus šādās jomās:

  • Komersanta darbība (piemēram, uzņēmuma vērtības noteikšana restrukturizācijas gadījumā);
  • Intelektuālais īpašums (preču zīmes, licences, patenti);
  • Kapitalizējami parādi/parādsaistības;
  • Kapitāla daļas, akcijas.

AAT sniegtais novērtējums ir saskaņā ar Latvijas un Starptautiskajiem Vērtēšanas Standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.