Grāmatvedības pakalpojumi

gramatvedibas_pakalpojumi2

Grāmatvedības ārpakalpojumi ir viens no mūsu pamata pakalpojumu veidiem,  kuros ietilpst gan ikdienas pakalpojumi, gan arī kompleksi komercdarbības atbalsta pakalpojumi, kas ietver arī saistītos juridiskos pakalpojumus, nodokļu plānošanas un citus pakalpojumus. AAT darbinieki ir specializējušies grāmatvedības, nodokļu, kā arī juridiskajos jautājumos, šāda kompleksa pieeja nodrošina mūsu grāmatvedības klientiem ne vien ikdienas grāmatvedības pakalpojumus, bet arī kvalificētus nodokļu un juridiskos pakalpojumus.

   Mūsu ikdienas grāmatvedības pakalpojumi ir šādi:

    • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām
    • Algu grāmatvedība
    • Nodokļu grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm
    • Galvenā grāmatveža pakalpojumi
    • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās
    • PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
    • Gada pārskatu sastādīšana
    • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai
    • Ikgadējās nodokļu deklarācijas
    • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem.