Holdinga sabiedrības attīstības fāzes

Pirms izvēlēties, kurā jurisdikcijā dibināt holdinga sabiedrību grupas vadībai ir jāizvērtē vairāki faktori. Šajā rakstā tiek īsumā aprakstīta holdinga sabiedrības attīstības dinamika un būtiskākie faktori dažādās holdinga sabiedrības dzīves cikla stadijās.

Holdinga uzņēmumu dzīves cikls tiek iedalīts trīs posmos (skat. attēlu zemāk):

1. posms – Uzsākšana un attīstība

2. posms – Izmantošana

3. posms – Darbības beigšana

Holdings

1. Posms: Uzsākšana un attīstība

Šis posms sevī ietver holdinga sabiedrības un operatīvo uzņēmumu, kuru kapitāla daļas ir holdinga sabiedrības īpašumā, dibināšanu.

Investīcijas citos uzņēmumos var tikt veiktas iegādājoties uzņēmuma akcijas (ar vai bez uzcenojuma) vai arī izsniedzot aizdevumu.

Latvijā netiek izvirzīti nekādi ierobežojumi akciju turētājiem, kādi tiek piemēroti vairumam Eiropas holdinga uzņēmumu (piemēram, minimālais akciju turēšanas laiks vai daļu īpatsvars).

Uzsākšanas posmā holdinga sabiedrības negūst nekādus ieņēmumus līdz ar to arī ar nodokli apliekamais ienākums neveidojas.

2. Posms: Projekta izmantošana

Kamēr tiek veikta holdinga struktūras pamatdarbība, holdinga sabiedrība saņem ienākumus dividenžu un procentu veidā. Latvijā dividendes ir atbrīvotas no nodokļiem, izņemot dividendes, kuras ir saņemtas no ārzonām (ofšors), tās tiek apliktas ar 15% nodokli.

Procentu ienākumi tiek aplikti ar 15% nodokli. Procentu likmēm ir jābūt tirgus vērtībā (ne zemākām par tirgus procentu likmēm). Zemā nodokļu likme (15%) ļauj izmantot Latvijas holdingu kā vadības pakalpojumu centru citiem saistītiem uzņēmumiem.

3. Posms: Darbības izbeigšana

Holdinga projekta laikā, uzņēmuma peļņa tiek repatriēta uz mātes uzņēmumu, kā dividendes vai procentu maksa. Dividendes ir atbrīvotas no ieturējuma nodokļa (izņemot, dividendes uz ārzonām (ofšoru)). No 2014. gada 1. janvāra procentu izdevumi tiks atbrīvoti no nodokļu maksājumiem.

Izbeidzot holdinga darbību, kapitāla pieaugums no akciju realizēšanas netiek aplikts ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Ja akcijas tiek pārdotas ar zaudējumiem, šie zaudējumi nav atskaitāmi.