Celtniecības un montāžas pakalpojumi Zviedrijā – nodokļu aspekti

Latvijas uzņēmumam A pieder meitas uzņēmums Zviedrijā B, kurš veic celtniecības darbus Zviedrijas ģenerāluzņēmējam. Darbi tiek veikti dažādos celtniecības projektos, dažādās Zviedrijapilsētās. Daļu no montāžas pakalpojumiem sniedz Latvijas uzņēmuma A darbinieki, kuri tiek nosūtīti periodiskos komadējumos uz Zviedriju. Vai Latvijas uzņēmumam A rodas nodokļu sekas Zviedrijā?

Latvijas uzņēmumam, veicot celtniecības darbus Zviedrijā, ir jāanalizē potenciālais pastāvīgās pārstāvniecības risks. Saskaņā ar Latvijas-Zviedrijas konvencijas 5. panta 3. punktu “Būvlaukums, celtniecības vai montāžas projekts vai ar to saistītā pārraudzības vai konsultatīvā darbība tiks uzskatīta par pastāvīgo pārstāvniecību tikai tad, ja šī celtniecība, projekts vai darbība notiks ilgāk nekā 6 mēnešus”. Tātad, Latvijas uzņēmuma darbiniekiem strādājot celtniecības objektā Zviedrijā ilgāk par 6 mēnešiem, Latvijas uzņēmumam var parādīties pastāvīgās pārstāvniecības risks, kā rezultātā Latvijas uzņēmumam “A” būtu jāreģistrē sava klātbūtne Zviedrijā un jāmaksā nodokļi no peļņas, kas gūta no montāžas pakalpojumu sniegšanas.

Celtniecības objektā pavadītajā laikā skaita no dienas, kurā celtniecības darbi ir uzsākti, ieskaitot sagatavošanās darbus un tas turpinās līdz darbi ir pabeigti. Īslaicīgi darba pārtraukumi, piemēram, laikapstākļu dēļ vai komerciālu iemeslu dēļ, ir jāieskaita ilguma aprēķinā.

Sešu mēnešu ierobežojums attiecas uz katru patstāvīgu projektu atsevišķi, tātad veikto darbu ilgums dažādos projektos nebūtu jāsummē. Tomēr konvencijas komentāros ir atzīmēts, ka atsevišķi projekti ir jāsummē gadījumos, ja tie “komerciāli un ģeogrāfiski ir savstarpēji saskaņoti”. No tā izriet, ka gadījumā, ja Latvijas uzņēmums “A” veic montāžas pakalpojumus divos dzīvojamo māju ciematos, kuri atrodas vienā rajonā, visticamāk, ka darbu laiks abos ciematos būs jāsummē. Savukārt, ja uzņēmums “A” 5 mēnešus veic montāžu dzīvojamā ciematā Stokholmā, pēc tam 5 mēnešus biroju ēkā – Gēteborgā, šis laiks visticamāk jāsummē nebūs.