Grāmatvedības pakalpojumi • Transfertcenas • Nodokļi

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un ir paredzēti gan Latvijas uzņēmumu apkalpošanai, gan arī ārvalstu investīciju Latvijā apkalpošanai. Mūsu speciālistiem ir ievērojama pieredze, sniedzot grāmatvedības un nodokļu pakalpojumus ārvalstu uzņēmumu meitas sabiedrībām, filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām, kā arī ārvalstniekiem (nerezidentiem), kuri strādā Latvijā.

Transfertcenu pakalpojumi

Transferta cenu pakalpojumi ietver gan konsultācijas par darījumu atbilstību tirgus vērtībai, gan arī pilna apjoma transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot salīdzināmo datu atlasi, izmantojot AMADEUS datubāzi. Mūsu speciālistiem ir liela pieredze klientu apmācībā un lekciju pasniegšanā transferta cenu un citu nodokļu jautājumos. Transfertcenu pakalpojumi ir šādi: transfertcenu riska novērtēšanu, salīdzināmo datu atlasi un analīzi, transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, transfertcenu plānošanu, palīdzību transfertcenu audita laikā.

Nodokļu pakalpojumi

Mūsu nodokļu pakalpojumi ietver ikdienas nodokļu konsultācijas par Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī konsultācijas starptautiskajiem nodokļiem, ciktāl tas ir nepieciešams pārrobežu darījumu veikšanai, ārvalstu investīciju strukturēšanai Latvijā vai Latvijas investīciju plānošanai ārvalstīs. AAT vadītāji ir sertificēti nodokļu konsultanti, kurus sertificējusi Latvijas nodokļu konsultantu asociācija (LNKA).

Ziņas: